Tag Archives: הקטנת טבעת אירוסין

  • הקטנת טבעת אירוסין

    הקטנת טבעת אירוסין

    אירוסין הוא מושג המגיע מהיהדות, בעבר אירוסין היו נמשכים שנה ובמהלכם האישה לא הייתה מותרת לאף גבר. אך כיום המצב הוא שונה ורוב הזוגות מתייחסים אל אירוסין כמושג בחירה וכהמלצה בלבד. אך כאשר אנחנו מתארסים עדיין ישנה חשיבות מיוחדת לחלק מהמנהגים ואולי למנהג החשוב ביותר והוא נתינת הטבעת. טבעת האירוסין מקבלת משמעות עצומה לכל זוג …

    עוד  →